Ako požiadať o príspevok na podnikanie na fotografické služby. 

12.01.2022

Chcem sa začať živiť fotografovaním, baví ma to, napĺňa ma to a už nechcem pracovať pre niekoho iného. Rada by som si založila živnosť a pracovala ako fotograf. Mám veľa plánov ako a čo budem fotiť, kde by som vedela zarobiť.... 

Uff ale má to viacero háčikov :( . 

- Mám len starý foťák a možno len jeden objektív. Alebo žiaden foťák. 
- Nemám peniaze na novú techniku,
- Mám plán len neviem, či sa uživím, 
- Pracujem a bojím sa dať vpoveď. Alebo nepracujem, som na úrade práce, či na materskej alebo rodičovskej dovolenke. 

Čo s tým? 

Rozmýšľate od podnikaní, no bojíte sa ťažkých začiatkov a hlavne toho, že nemáte počiatočný kapitál? Štát ponúka pre ľudí, KTORÍ SÚ EVIDOVANÍ NA URADE PRÁCE príspevok na podnikanie. Nejde o nejakú závratnú výšku, ale počiatočné náklady na kúpu fototechniky vám to určite pokryje. 

Poskytuje ho Úrad práce sociálnych vecí a rodiny a treba splniť pár podmienok pred tým, ako oň požiadate. Táto možnosť sa týka osôb nad 30 rokov. 

 • Musíte byť na úrade práce evidovaný ako nezamestnaný minimálne 3 mesiace 
 • evidencia minimálne 12 mesiacov - vzťahuje sa na tých žiadateľov o príspevok, ktorí 6 mesiacov pred zaradením do evidencie ukončili, prípadne pozastavili vykonávanie podnikateľskej činnosti
 • Žiadosť musíte podať na úrade práce, kde plánujete živnosť prevádzkovať. V prípade fotografovania je to miesto bydliska (ak neplánujete otvárať ateliér v inom meste, ale plánujete fotiť v exteriéri), ak plánujete otvárať ateliér, tak na najbližšom úrade v okolí ateliéru, pretože každý kraj má iné podmienky resp. inú výšku príspevku
 • Živnosť budete vykonávať minimálne 3 roky bez prerušenia! (preto si dobre zvážte či sa dokážete uživiť celoročne a budete vedieť podnikať 3 roky) 
 • Úrad poskytne najprv 60% príspevku, ktoré musíte do jedného roka investovať a po predložení  ročnej písomnej správy a žiadosti o druhú časť príspevku dostanete zvyšných 40%. 


Pre osoby mladšie ak 30 rokov a znevýhodnených štát spustil projekt CHYŤ SA SVOJEJ ŠANCE. Projekt má zvýšiť podporu zamestnanosti ľudí do 30 rokov a znevýhodnených - ide napríklad o dlhodobo nezaestnaných, ktorí sú na úrade viac ako 12 mesiacov, osoby postihnuté alebo staršie ako 50 rokov. 

Ide o jednorázový príspevok 5600 eur v roku 2022.  Podmienkou je, 

 • aby SZČO bola znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie a zároveň vedená v evidencii Úradu práce najmenej 1 mesiac. 
 • V prípade, ak ide o znevýhodneného uchádzača o zamestnanie s vysokoškolským vzdelaním musí byť vedený v evidencii najmenej 3 mesiace. 
 • Podmienkou je vykonávať živnosť minimálne 2 roky. Ak živnosť zruší do dvoch rokov, musí vrátiť pomernú časť príspevku späť. 

Ako na to ? 

Ak spĺňam podmienky Úradu práce (som evidovaná ako nezamestnaná určitú dobu), požiadam úrad práce o Príspevok na podnikateľskú činnosť. 

 • Na Úrade práce si vypýtam tlačivo - žiadosť o príspevok na podnikanie, ktoré vypíšem. K nemu musím vypracovať a doložiť PODNIKATEĽSKÝ PLÁN a KALKULÁCIU NÁKLADOV, ktoré sú povinnými dokladmi k žiadosti. 

Podnikateľský plán je veľmi dôležitý aj pre vás, aby ste si ujasnili čo presne chcete robiť, v akej oblasti chcete pôsobiť (fotografovať svadby, portréty, otvoriť si ateliér, fotografovať produkty pre firmy alebo nehnuteľnosti...), či dokážete byť úspešní, či nemáte v okolí až veľmi veľkú konkurenciu popri ktorej sa bude ťažko podnikať. Možno behom písania podnikateľského plánu zistíte, že sa chcete venovať inej oblasti ako ste pôvodne plánovali... Čím bude podnikateľský plán kvalitnejšie spracovaný, tým lepší obraz budete mať o svojom podnikaní a vtedy sa môžete rozhodnúť, či do toho idete. 

Podnikateľský plán musí obsahovať: 

 1. Údaje o žiadateľovi - Životopis a diplomy z Vysokej školy alebo Maturitné vysvedčenie
 2. Charakteristiku zámeru - kde popíšem čomu konkrétne sa chcem venovať v podnikaní
 3. Postup realizácie zámeru - presný časový harmonogram, ako budem postupovať 
  Napr. Rok 2022 Účasť na školení UPSVR, Vypracovanie podnikateľského zámeru, Otvorenie živnosti, Nákup vybyvenia k podnikateľskej činnosti, Vytvotenie webovej stránky alebo stránok na sociálnych sieťach... ,  Reklama na portáloch, Prípadne otvorenie atelieru.....
  Rok 2023 Ucast na kurzoch, Reklama na portaloch, Oslovenie firiem s ponukou... atď... 
 4. Miesto realizácie zámeru - ak neplánujem otvárať ateliér, tak miesto svojho bydliska kde budem  mať kanceláriu v ktorej budem pracovať (upravovať fotky) a miesta, okresy alebo kraje, kde plánujem fotografovať. V prípade otvárania ateliéru, jeho adresu. 
 5. Marketingové informácie - Každú oblasť, ktorej sa budem venovať rozobrať pod 4P (Product, Price, Place, Propagation) napríklad chcem fotiť svadby tak PRODUCT bude - svadobné fotografovanie, PRICE - určím si cenník, balíky, PLACE - určím si miesto, napr. budem brať zákazky na Západnom Slovensku, PROPAGATION - ako sa budem reklamovať a kde. 
  POTENCIÁLNY ZÁKAZNÍCI - koho budem oslovovať, určím si zákazníka, napr. budúce nevesty.
  KONKURENCIA V OKOLÍ - zmapujem si fotografov v okolí, ktorí sú moja potenciálna konkurencia, ich ceny, počet sledovateľov, ich prácu. 
 6. Silné a slabé stránky - zamyslím sa nad sebou, porovnám sa s konkurenciou a určím si silné stránky, pre ktoré by si zákazníci mali vybrať mňa. Tiež si určím slabé stránky, veci ktoré mi veľmi nejdú, alebo s ktorými nie som spokojná a v ktorých by som sa mala zlepšiť. 
 7. Finančná prognóza - k žiadosti dostanem aj tabuľku finančnej prognózy, kde si môžem napísať, vypočítať ako by to teoreticky mohlo so mnou vyzerať po finančnej stránke a či budem zisková.
 8. KALKULÁCIA PREDPOKLADANÝCH NÁKLADOV - spíšem si čo všetko potrebujem k podnikaniu, akú techniku si potrebujem nakúpiť, koľko to bude stáť a ku každému produktu musím nájsť min 3 predajcov zo Slovenska, ktorých zapíšem do tabuľky a toho najlacnejšieho vyberiem  - od neho daný tovar potom musím kúpiť.

A TOTO JE LEN ÚPLNÝ ZAČIATOK. ČÍTAJTE ĎALEJ. 

Okrem toho, že vypíšem žiadosť a pripravím si podnikateľský plán, musím absolnovať test o pripravenosti na začatie podnikania. Obsahuje všeobecné znalosti z oblasti finančnej gramotnosti, z oblasti práva a zákonov hlavne z oblasti podnikateľskej. Sú tam otázky o daniach, o učtovníctve... atď. 


Ak aj týmto prejdem, moja žiadosť s podnikateľským plánom bude posunutá na posúdenie komisii. V prvom kole komisia vyberie tie žiadosti, ktoré vyzerajú životaschopne, ostatné zamietne. 

V druhom kole si každý kto prešiel prvým musí prísť obhájiť svoj podnikateľský zámer pred komisiu. Je to ako obhajoba diplomovky :D - sedí predomnou 5 ludí a ja si obhajujem svoj podnikateľský zámer, máju veľa veľa otázok a na každú odpovedám a presviedčam ich, že to dám a bude sa mi dariť. 

a potom už len dúfam, že som ich presedčila. ..

Ak som ich presvedčila a môj zámer schválili, podpisujem DOHODU O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU. Následne si otváram na živnostenskom úrade ŽIVNOSŤ s Predmetom podnikania Fotografické služby. Otváram si podnikateľský účet v banke a behom pár dní naň príde príspevok vo výške 60% z celkovej sumy.
Môžem veselo nakupovať :D 

Následne po roku podnikania píšem SPRÁVU O PREVÁDZKOVANÍ PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI, ktorú s viacerými dokladmi (faktúry za nakúpený tovar, účtovníctvo, peňažný denník, výpisy z účtu...) posielam na Úrad práce. Po prvej správe a schválení výdavkov mi posielajú druhú časť 40%. Ak sa mi nepodarí minúť všetky peniaze z príspevku, zvyšok musím vrátiť späť úradu. 

Peniaze môžem použiť len na schválené produkty a len od tých dodávateľov, ktorí sú schválený v tabuľke. Ak som si behom roka rozmyslela, že niečo zo schválených vecí nechcem kupovať, ale chcem kupovať niečo iné, môžem požiadať Úrad práce o zmenu produktov. 

 Ak niekde ušetrím, je to plus. Ak bude niečo drahšie, ako v čase schvaľovania produktu, môžem nájsť iného dodávateľa, ale musím o tom dať vedieť úradu práce. 


Ďalší rok to platí tak isto- po roku odosielam znova správu o podnikaní a tretí rok takisto. 

Ak náhodou zruším živnosť v priebehu 3 rokov, pomernú časť príspevku musím vrátiť úradu práce späť, aj keď som ju už minula. 
Zakúpený tovar musím mať stále k dispozícii, nesmiem ho predať ani vymeniť, pretože kedykoľvek môže prísť kontrola z úradu práce, a môže kontrolovať či všetky schválené produkty, ktoré som si z príspevku kúpila aj reálne mám. Ak sa niečo pokazí, treba si to aj tak nechať u seba v prípade kontroly. 


A to je všetko. Prajem vám veľa úspechov v podnikaní :D Viac o mne sa dočítate tu
kontaktovať ma môžete na mailovej adrese info@ucimesafotit.sk
Sledovať nás môžete na Facebooku Učíme sa fotiť.